Rapira 100 Double Edge Safety Razor Blades Supersteel (20 pack, 5 Blades/pack)

by Rapira
$12.00

100 Double Edge Blades Rapira Supersteel (20 pack, 5 Blades/pack).